מרכז האבטחה של פלא-פיי תפריט ראשי
5 השלבים להכחשת עסקה
שלב 1:  הלקוח מכחיש את העסקה בחברת האשראי שלו
הלקוח פונה ישירות לחברת האשראי ומכחיש עסקה שבוצעה בכרטיס האשראי שלו בטענה שהוא לא ביצע את העסקה או שלא קיבל את המוצר/שירות ששילם עבורו.
שלב 2:  חברת האשראי מודיעה לפלא-פיי על הכחשת העסקה
חברת האשראי מודיעה לפלא-פיי על הכחשת העסקה ומבקשת להעביר אליה תוך 14 יום, כל מסמך או הוכחה התומכת בכך שהלקוח אכן ביצע את העסקה וקיבל את המוצר/שירות כפי שהובטח לו.   

* ראוי לציין כי לעיתים קרובות העסקה קודם כל מבוטלת ורק לאחר מכן חברת האשראי מודיעה     
  לפלא-פיי על ביטולה ומבקשת ממנה להעביר לה את ההוכחות הנדרשות.
שלב 3:  פלא-פיי מודיעה לבעל החשבון על הכחשת העסקה
לאחר קבלת ההודעה מחברת האשראי, פלא-פיי מיידעת את בעל החשבון על הכחשת העסקה שבוצעה כנגדו.
שלב 4:  התמודדות עם הכחשת העסקה
פלא-פיי מקשרת בין הלקוח לבעל החשבון ומאפשרת להם לפתור את העניין ביניהם ללא התערבותה- תוך 24 שעות.
אם בעל החשבון הצליח לפתור את העניין מול הלקוח ללא התערבותה של פלא-פיי, הלקוח מופנה לחברת האשראי שלו ומודיע לה על אישור העסקה האמורה.

אם בעל החשבון נכשל בהסדרת העניין ישירות מול הלקוח, פלא-פיי מבקשת מבעל החשבון את כל המסמכים שברשותו המעידים על ביצוע העסקה ע"י הלקוח, על מנת למנוע את ביטול העסקה מול חברת האשראי.
שלב 5:  הכרעה סופית
חברת האשראי בודקת את הממצאים ומכריעה את הסוגיה בהתאם לחומר שהועבר לה.
אם המסמכים שברשות בעל האתר מוכיחים כי העסקה אכן התקיימה בצורה תקינה והלקוח אכן ביצע את העסקה בידיעתו במסחר חוקי והוגן, העסקה לא תבוטל.

אם המסמכים שסיפק הלקוח אינן מהוות הוכחות חזקות מספיק לביצוע העסקה, העסקה מבוטלת והסכום מקוזז מחשבונו של בעל העסק, בתוספת עמלת ביטול עסקה.